Kierownik budowy / Projekt Menager

Kierownik prac elektrycznych, obiekty biurowe.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie przy robotach budowlanych nadzorowanych  samodzielnie min. 5 lat
 • umiejętność prowadzenia robót
 • a/ wykończeniowych lokali oraz mieszkań
 • b/ kanalizacyjnych
 • doświadczenie w organizowaniu brygad wykonawczych, egzekwowaniu wydajności oraz realizacji zgodnie z harmonogramem prac
 • obowiązkowe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

OBOWIĄZKI:

 • bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót
 • planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji
 • bieżące monitorowanie założonego budżetu
 • rozliczanie kosztów realizowanych robót, sporządzanie zestawień zużytych materiałów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań odpowiedzialność za realizację zadań zgodnie z harmonogramem robót stała współpraca z inwestorami, inspektorami i podwykonawcami w zakresie realizowanych prac
 • przygotowanie przedmiaru robót, opisów, rozwiązań technicznych

koordynacja i kontrola prac podwykonawców

OFERUJEMY:

Atrakcyjne warunki zatrudnienia z możliwością rozwoju zawodowego;
Pracę w firmie z nowoczesnym systemem zarządzania i przyjazną kulturą organizacyjną;

Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o ugruntowanej pozycji.

Lokalizacja: teren woj. Mazowieckie, Warszawa.