Kierownik budowy robót drogowych

Kierownik budowy robót drogowych.


WYMAGANIA:

 • doświadczenie przy robotach drogowych nadzorowanych  samodzielnie min. 5 lat
 • umiejętność prowadzenia robót
 • a/ brukarskich
 • b/ kanalizacyjnych
 • doświadczenie w organizowaniu brygad wykonawczych, egzekwowaniu wydajności oraz realizacji zgodnie z harmonogramem prac
 • obowiązkowe uprawnienia do kierowania robotami drogowymi

OBOWIĄZKI:

 • bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót
 • planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji
 • bieżące monitorowanie założonego budżetu
 • rozliczanie kosztów realizowanych robót, sporządzanie zestawień zużytych materiałów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań odpowiedzialność za realizację zadań zgodnie z harmonogramem robót stała współpraca z inwestorami, inspektorami i podwykonawcami w zakresie realizowanych prac
 • przygotowanie przedmiaru robót, opisów, rozwiązań technicznych
 • koordynacja i kontrola prac podwykonawców

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia z możliwością rozwoju zawodowego
 • Pracę w firmie z nowoczesnym systemem zarządzania i przyjazną kulturą organizacyjną
 • Możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o ugruntowanej pozycji

Lokalizacja teren woj. Mazowieckie Warszawa